Forum dla Eksporterów Poland-Export.pl
Pol-me portal ułatwiający handel międzynarodowy - Wersja do druku

+- Forum dla Eksporterów Poland-Export.pl (http://www.forum.poland-export.pl)
+-- Dział: Export (/forum-11.html)
+--- Dział: Export - Afryka (/forum-62.html)
+---- Dział: Export - Egipt (/forum-72.html)
+---- Wątek: Pol-me portal ułatwiający handel międzynarodowy (/thread-144.html)Pol-me portal ułatwiający handel międzynarodowy - mssa_group - 09-23-2011 14:56:36

MSSA GROUP (INTERNATIONAL TRADE) o firma zajmująca się pośrednictwem w handlu polsko – arabskim, która przeprowadza analizy rynków arabskich uwzględniając specyfikę danej branży gospodarczej, pozyskuje kontrahentów z krajów arabskich, reprezentuje polskie firmy, pomaga producentom w nawiązywaniu kontaktów z rynkiem arabskim i przy eksporcie ich towarów na tenże rynek oraz stale dostarcza informacji dotyczących aktualnego zapotrzebowania na rynkach arabskich.

Chcielibyśmy przedstawić Państwu nowy projekt lansowany obecnie przez Mssa Group - portal biznesowy Pol-me.

Podstawowe cele portalu POL-ME, a zarazem korzyści wynikające z korzystania z portalu to:
propagowanie oraz prezentacja ofert handlowych polskich przedsiębiorców, tak aby dotarły one do jak najszerszego grona potencjalnych klientów w obrębie rynku Krajów Arabskich;
promowanie Polski jako interesującego obszaru dla działań handlowych oraz inwestycyjnych;
możliwość zaprezentowania swych usług oraz produktów przez przedsiębiorców arabskich dla grona przedsiębiorców polskich;
ukazywanie powiązań oraz wzajemnych zależności pomiędzy różnymi rynkami;
ułatwienie pozyskiwania bliskowschodnich partnerów biznesowych;
międzyrynkowa wymiana informacji handlowych;
pomoc w nawiązywaniu współpracy;
budowanie oraz rozwijanie sieci kontaktów;
skuteczna reklama w Internecie.

Więcej informacji na http://www.pol-me.com