Forum dla Eksporterów Poland-Export.pl
Czym jest Kredyt Technologiczny? - Wersja do druku

+- Forum dla Eksporterów Poland-Export.pl (http://www.forum.poland-export.pl)
+-- Dział: Porady Ekspertów (/forum-1.html)
+--- Dział: Dotacje Unia Europejska (/forum-7.html)
+--- Wątek: Czym jest Kredyt Technologiczny? (/thread-26.html)Czym jest Kredyt Technologiczny? - Addenda – Fundusze Unijne - 01-31-2011 17:50:10Działanie 4.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Kredyt Technologiczny to jedna z form pomocy publicznej dostępnej dla przedsiębiorców. Beneficjentem pomocy mogą być podmioty gospodarcze mające siedzibę (osoby fizyczne - miejsce zamieszkania) na terenie RP i spełniające kryteria mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy zgodnie z Rozporządzeniem KE 800/2008 oraz posiadające zdolność kredytową.
Wsparcie finansowe przeznaczone jest na realizację inwestycji technologicznych, mających na celu zakup i wdrożenie własnej lub nowej technologii stosowanej na świecie nie dłużej niż 5 lat oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług.

Wydatki kwalifikowane:
1) zakup, na warunkach rynkowych, nowych lub używanych środków trwałych,
2) najem, dzierżawę lub leasing środków trwałych, budynków lub budowli,
3) rozbudowę istniejących budowli, budynków, maszyn, urządzeń stanowiących środki trwałe,
4) instalacja i uruchomienie maszyn i urządzeń stanowiących środki trwałe,
5) zakup lub leasing wartości niematerialnych i prawnych.
Środki trwałe muszą być powiązane ze sobą funkcjonalnie i służyć do realizacji celu określonego w umowie o udzielenie kredytu technologicznego.
Wydatki aby kwalifikowały się do objęcia wsparciem muszą być poniesione po dacie przyznania przez BGK promesy premii technologicznej.

Wartość kredytu nie może wynosić więcej niż 75 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji, ponieważ minimum 25 proc. musi wyłożyć przedsiębiorca. Niezależnie od wartości realizowanej inwestycji i kwoty zaciągniętego kredytu technologicznego premia nie może przekroczyć 4 mln zł i ma uwzględniać ograniczenia związane z limitami pomocy publicznej. Premia technologiczna jest wypłacana jednorazowo lub w transzach (nie częściej niż raz na trzy miesiące) w kwocie, odpowiadającej wartości netto, osiągniętej sprzedaży towarów lub usług, wyprodukowanych/świadczonych w wyniku wdrożenia inwestycji technologicznej.

Termin naboru – nabór trwa

Źródło: http://www.bgk.plRE: Czym jest Kredyt Technologiczny? - Moderator - 01-31-2011 18:02:40

Zapraszamy do dyskusji!


RE: Czym jest Kredyt Technologiczny? - Aleksandra Ziemba - 05-24-2011 10:34:56

Szanowni Państwo,
Jeżeli planujecie rozwijać swoją firmę przy pomocy nowych technologii i jesteście zainteresowani uzyskaniem Kredytu Technologicznego oraz Premii Technologicznej na jego spłatę zapraszamy na indywidualne konsultacje. Udział w konsultacjach jest bezpłatny.
Eksperci PNO Consultants oraz Doradcy z Banku BPH połączyli siły, by przedstawić Państwu możliwość wykorzystania Kredytu Technologicznego jako źródła sfinansowania inwestycji według znowelizowanych zasad.

GLIWICE 2 czerwca
KATOWICE 3 czerwca
GDAŃSK 9 czerwca
GDYNIA 10 czerwca
WARSZAWA 14 czerwca
WARSZAWA 15 czerwca